Köra i grupp på ett säkert sätt.

Blue Coast Chapter strävar alltid efter att köra så säkert som möjligt då vi åker tillsammans i grupp.
Därför har vi ett dokument som beskriver hur vi ska agera då vi är ute på vägarna.
Du som är nytillkommen medlem ska läsa igenom dokumentet så att du är uppdaterad vid första turen tillsammans med övriga i gänget.
Det kan också vara bra att friska upp minnet för befintliga medlemmar som känner att de vill uppdatera sig.
Använd dokumentet, det tjänar vi alla på!
Att köra i grupp BCC.pdf