H.O.G. som betyder Harley Owners Group, grundades 1983 av Harley-Davidson Motor Company i Milwaukee, USA. Idén var att skapa lojalitet och att stärka banden mellan fabriken, återförsäljarna och kunderna. Vidare skulle det skapas möjligheter, som motiverade medlemmarna till att använda sina Harley-Davidson och glädja sig över kamratskapet med andra entusiaster. Medlemskapet i H.O.G. Europe, som är förutsättningen för att bli medlem i ett lokalt Chapter, skulle vara en service till medlemmarna och skapa en möjlighet både för fabriken och återförsäljarna, att främja motorcykelåkandet och stimulera Harley-åkarna till en ökad gemenskap. En viktig sak bakom idén var att skapa en positiv bild av Harley-Davidson och dess entusiaster. Det skulle naturligtvis också vara ett viktigt redskap för Harley-Davidson i sin marknadsföring, av sina produkter och att ha det trevligt tillsammans.

När kom Europa med i H.O.G. World Wide?

Europa kom med i H.O.G. World Wide 1991, då det blev etablerat ett eget Europa-kontor i Frankfurt, för att serva de Europeiska medlemmarna. Bland annat, så arrangerade de "European Rally", som 1996 i Rotterdam, samlade ca 7.000 deltagare. Året efter, 1997, arrangerade Lyngdal Chapter i Norge "Northern European Rally", till vilket det kom ca 8.000 H-D-entusiaster.

Hur många medlemmar finns det i H.O.G.?

Preliminärt finns det cirka 1.250.000 medlemmar över hela världen och det finns cirka 2000 Chapter i 128 länder. I Europa finns det 54.720 medlemmar i 265 Chapter och i Sverige är det 2479 medlemmar ( hösten 2010 ), varav ca 900 är medlemmar i de 16 olika svenska Chaptren. Detta gör ett snitt på cirka 50 medlemmar / Chapter i Sverige där det minsta är på cirka 18 medlemmar och det största på cirka 180.

Vem är medlem i H.O.G.?

Statistiken säger att genomsnitts-åldern är närmare 50 år, har familj och en högre utbildning. Alla kan vara medlemmar, bara de äger en Harley-Davidson och man ser ofta att hela familjer är medlemmar. (Det räcker med en H-D i familjen). Arrangemangen skall vara familjevänliga och H.O.G. har satsat mycket på, att speciellt kvinnor skall motiveras till att vara med och köra en egen Harley-Davidson.

Vilka H.O.G. Chapter finns i Sverige?
* Blue Coast Chapter, Norrköping
* Gothenburg Chapter, Västra Frölunda.
* Helsingborg Chapter, Helsinborg
* Järvsö Chapter, Järvsö.
* Luleå Chapter, Luleå
* Stockholm Chapter, Stockholm.
* Trollhättan Chapter, Trollhättan.

* South Wettern Chapter, Jönköping

* Sundsvall Chapter, Sundsvall

* Malmoe Chapter, Malmö

* Thor Chapter, Helsingborg

Hur blir man medlem i ett Chapter?

Har Du köpt en Harley-Davidson ? H.O.G. är den enda fabrikssponsrade klubben för Harley-Davidson-ägare. Ditt internationella medlemskap i H.O.G. ger en mängd förmåner, som endast är tillgängliga för Harley-Davidson-ägare. Du har möjlighet att gå med i ett lokalt Chapter och träffa likasinnade, samt deltaga i de många aktiviteter som bedrivs under året, inte bara under "bikersäsongen". Du får också en hel del värdefulla förmåner: ABC,s Touring Challenge, Bärgningsassistans, The Entusiast, Fly & Ride, H.O.G. Tales, Europakartbok, Patches, Pins m.m.

Anmäl Ditt intresse till det Chapter, som passar Dig bäst!!