Kontakta oss

Nedan finner du kontaktuppgifter för klubben samt en del kontaktpersoner.

Om du har frågor som rör klubben, kontakta gärna någon av nedanstående personer.

Director är Chaptrets officielle talesman och ansvarar tillsammans med  Assistent Director för allmänna och specifika frågor rörande HOG i allmänhet och Chaptret i synnerhet.

Secretary ansvarar för frågor som rör medlemskap i Chaptret och i HOG International etc.

Treasurer ansvarar för frågor rörande ekonomi, medlemsavgifter etc.

Kontaktpersoner:

Henning Sand
Director /President/ Primary Officer
e-post: henning.sand.hd@gmail.com
Tel: 070-5978577

Anders Forsman
Assistant Director / Vice President / Primary Officer
e-post: andersforsman.hd@gmail.com
Tel: 0701-903100

Michael Stjernfeldt
Secretary/ Primary Officer
e-post: michaelstjernfeldt@gmail.com
Tel: 070-3211255

Hans Andersson
Treasurer / Primary Officer
e-post: 014157456@telia.com
Tel: 070-5939382

Kontakta oss

Ring oss

Det går naturligtvis bra att ringa till oss.

Se styrelsen